Μέτρα Προστασίας COVID-19 από την Χαλβατζής – Μακεδονική

Αγαπητές και αγαπητοί συνεργάτες, Προτεραιότητα για τη Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ είναι η ασφάλεια των ανθρώπων της, των πελατών της, των συνεργατών της και το έμπρακτο ενδιαφέρον για την κάθε τοπική κοινωνία. Από τα τέλη Φεβρουαρίου που η Ελλάδα εντάχθηκε στις χώρες με κρούσματα COVID-19, η Διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη προβεί στην εφαρμογή των παρακάτω μέτρων με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την προφύλαξη όλων μας:
  • Ενημέρωση των εργαζομένων για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.
  • Περιορισμό στις μετακινήσεις των πωλητών μας και τις επισκέψεις τους στα καταστήματα τροφίμων για να μην επιβαρύνουν την προσέλευση των καταναλωτών αγοραστών. Η εξυπηρέτηση των σημείων πώλησης θα γίνεται μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Διατήρηση προσωπικού ασφαλείας στο εργοστάσιό μας προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η παραγωγή και τροφοδοσία των σημείων πώλησης με προϊόντα της εταιρίας μας, συνάμα εφαρμόζουμε την ορθή τήρηση των πρακτικών υγιεινής και προστασίας από τον COVID-19 όπως αυτές έχουν καθορισθεί από τις αρμόδιες αρχές.
  • Περιορισμός των συναντήσεων τόσο στα γραφεία μας όσο και σε χώρους πελατών ή συνεργατών μας.
  • Απαγόρευση επαγγελματικών ταξιδιών του προσωπικού, καθώς και επισκέψεων εξωτερικών συνεργατών στις εταιρικές εγκαταστάσεις.
Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε στην ανάσχεση της επέκτασης του ιού COVID-19στη χώρα μας και στη προστασία του κοινωνικού συνόλου. Μένουμε σπίτι και συμβάλλουμε στον περιορισμό της πανδημίας που πλήττει το τελευταίο διάστημα την χώρα μας. Η υγεία και το δημόσιο συμφέρον μας είναι για εμάς στη Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ προτεραιότητα αυτή την ώρα.