Εταιρική Ενημέρωση για το πρόγραμμα OΠΑΠ FORWARD

H συνέχεια των διακρίσεων που επιτυγχάνει η Χαλβατζής Μακεδονική, είναι η επιλογή της στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του “ΟΠΑΠ Forward “, το οποίο έτρεξε με την υποστήριξη της Εndeavor. Η Endeavor είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός,  μη κερδοσκοπικός, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας διεθνώς. Το πρόγραμμα “OΠΑΠ Forward” στοχεύει , μέσω της Endeavor, να αναδείξει τις πιο δυναμικές εταιρίες της Ελλάδας και να της υποστηρίξει στα πλάνα τους για μεγέθυνση και εντατικοποίηση της εξωστρέφειας τους, μέσω εκπαιδευτικών δράσεων, υποστήριξης στην επιλογή στελεχών και networking. Για το τελευταίο κύκλο επελέγησαν 21 Ελληνικές εταιρίες από διάφορους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. “Είναι μεγάλη τιμή και πρόκληση ανάπτυξης η επιλογή μας στο δίκτυο της Endeavor μέσω του OΠΑΠ Forward ανάμεσα σε τόσες δυναμικές εταιρίες” δηλώνουν οι υπεύθυνοι της εταιρίας.