Εταιρική ενημέρωση αλλαγής επωνυμίας

Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι από 14/06/2018 με τον αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ 1403623 με την απόφαση 08.06.2018 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρίας άλλαξε από Β. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ και έγινε

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

Ο διακριτικός τίτλος παραμένει ίδιος ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ.

Η ξενόγλωσση επωνυμία μας είναι HALVATZIS MAKEDONIKI SA